Prawo

Kiedy obcokrajowiec ma prawo dostać pozwolenie na pobyt na terytorium Polski

Cudzoziemcy przebywający na terytorium Polski mają prawo ubiegać się o pozwolenie na pobyt czasowy lub pobyt stały w Polsce. Zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce przysługuje obcokrajowcowi, który zamierza pozostać w Polsce ponad trzy miesiące. Zezwolenie to wydawane jest na okres maksymalnie trzech lat. Daje ono prawo do wykonywania pracy, prowadzenia działalności gospodarczej lub podjęcia studiów.Read more…

Prawnik z Warszawy

O czym należy pamiętać przy rozprawach rozwodowych

Jeśli musimy brać udział w takim wydarzeniu jakim jest rozwód, należy znaleźć odpowiedniego specjalistę, jaki będzie umiejętnie nas reprezentował. Rozwód jest tym wydarzeniem w życiu ludzi, które niekoniecznie korzystnie wpływa na ich obraz rzeczywistości i patrzenie na związki. Większość osób chciałaby móc uniknąć takich sytuacji, jednakże nie zawsze istnieje taka możliwość.Read more…