Prawo

Kiedy obcokrajowiec ma prawo dostać pozwolenie na pobyt na terytorium Polski

Cudzoziemcy mieszkający na terytorium Polski mogą złożyć podanie o zezwolenie na pobyt czasowy lub pobyt stały w Polsce. Zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce przysługuje cudzoziemcowi, który zamierza przebywać na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ponad trzy miesiące. Pozwolenie to przyznawane jest na czas najwyżej trzech lat. Daje ono prawo do podjęcia pracy, prowadzenia działalności gospodarczej lub studiowania.Read more…

Prawo

Obsługa prawna firm Poznań przygotowana jest na najwyższym poziomie. Porady prawne Poznań proponuje każdemu

Przedsiębiorstwa muszą mieć zawartą umowę z prawnikiem
Szefowie zakładów zawierają niesamowicie dużo umów, co spowoduje, że powinni być przyszykowani na to, że powinny okazać się one robione w zgodzie z prawem, a niejednokrotnie może to sprawdzić jedynie doświadczony prawnik. Dlatego właśnie powinno się posiadać zawartą konkretną umowę, dzięki czemu będzie wiadomo, że wciąż możemy się udać do takiego prawnika, by sprawdził poprawność wszelkiego typu umów.Read more…