jakich sytuacjach można korzystać z grafologicznych ekspertyz, jakimi sprawami się zajmują profesjonalni grafologowie.

Wiele spraw sądowych dotyczy fałszerstw różnych dokumentów, przykładowo umów lub testamentów. Dla kogoś, kto się posuwa do fałszerstwa najczęściej będzie się to wiązać z różnymi materialnymi korzyściami.

przekrój - firmy

Autor: Jiří Beroušek
Źródło: http://www.flickr.com

Jeżeli była sfałszowana umowa, to poszkodowany będzie musiał spłacać zobowiązania, które nie są jego, czy też traci jakieś dobra materialne, łącznie z nieruchomościami lub samochodami. Dużo spraw wiążących się z fałszerstwami dokumentów dotyczy też testamentów, trafiają się osoby, które nie godzą się z decyzją spadkodawcy i za pomocą nieprawdziwych dokumentów próbują zdobyć nielegalnie majątek. Niekiedy będzie również tak, że ktoś wypiera się własnego podpisu, sugerując, że to nie on go składał, jeśli nie ma żadnych świadków którzy to będą mogli potwierdzić, to także temat może wymagać należytego wyjaśnienia. W każdym takim przypadku niezbędna może być pomoc jakiegoś specjalisty, którym w tym przypadku jest grafolog. Tak naprawdę zajmuje się on analizą odręcznego pisma i sprawdzaniem jego autentyczności, z jego usług bardzo często korzystają różnego rodzaju instytucje, na przykład sądy, prokuratura czy policja.

Jeżeli będą jakieś wątpliwości co do autentyczności podpisu można zawnioskować o wykonanie niezbędnych badań w tym obszarze. W tym celu może zostać powołany biegły sądowy katowice, jakiego rolą będzie szczegółowe zbadanie całej sprawy i zaprezentowanie wyników. W celu weryfikacji tego, czy dokumenty są autentyczne grafolog skorzystać może z różnych rzeczy. Nie do zastąpienia jest jego doświadczenie i wiedza, wiedzę można zdobyć na kilku uczelniach w Polsce, zaś doświadczenie zdobywa się razem z nowymi problemami, które się rozwiązało. Obecnie dużą pomocą dla grafologów są także różnego rodzaju informatyczne narzędzia, jakie w ostatnim czasie zaprojektowano i wykonano.

Znacząco wspierają one pracę grafologów wychwytując szczegóły, jakie umknąć mogą ludzkim oczom. W czasie badań tekstu jest sprawdzane wiele jego elementów, na przykład wielkość i kształt liter, sposób ich połączenia czy odległości.