Prawo

Kiedy obcokrajowiec ma prawo dostać pozwolenie na pobyt na terytorium Polski

Cudzoziemcy przebywający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy lub pobyt stały w Polsce. Zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce przysługuje cudzoziemcowi, który zamierza przebywać na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ponad trzy miesiące. Zezwolenie to przyznawane jest na czas maksymalnie trzech lat. Daje ono prawo do wykonywania pracy, prowadzenia firmy lub podjęcia studiów.Read more…

Prawnik z Warszawy

O czym należy pamiętać przy rozprawach rozwodowych

Jeśli musimy brać udział w takim wydarzeniu jakim jest rozwód, należy znaleźć odpowiedniego specjalistę, jaki będzie umiejętnie nas reprezentował. Rozwód jest tym wydarzeniem w życiu ludzi, które niekoniecznie korzystnie wpływa na ich obraz rzeczywistości i patrzenie na związki. Większość osób chciałaby móc uniknąć takich sytuacji, jednakże nie zawsze istnieje taka możliwość.Read more…

Rozwód - prawnik

Rozwód bez dużych komplikacji – czy to jest wykonalne?

Rozwody to wydarzenia, których zdecydowanie każdy wolałby unikać. Zwykle związane jest to z potrzebą częstych odwiedzin w sądzie, nieprzyjemnych rozmów lub odmiennych zdarzeń, które z pewnością nie są zbyt ciekawe. Jeśli udaje się porozumieć z drugą osobą, można wszystko załatwić w miarę racjonalnie, ale czasem nie pozwala na to sytuacja. Zwykle rozwody toczą się niezbyt miło, dlatego jeżeli pragniemy zabezpieczyć się w przypadku takich zdarzeń, z pewnością dobrze jest szukać odpowiedniej pomocy, a udzielić jej będzie mógł jedynie specjalista w danej dziedzinie. Konieczne jest przede wszystkim skorzystanie ze wsparcia prawnego i w tej kwestii do wyboru zwykle jest oczywiście mnóstwo możliwości.Read more…