Utrata posady jest nieprzyjemnym przeżyciem. Dowiedz się czy zwalniający zachował ustalone przepisy

To normalne, że utrata posady jest przeżyciem niemiłym i frustrującym. Trzeba pamiętać o tym, że pracodawca dokonujący podobnego zwolnienia musi uczynić to w należytej formie. Jeśli dostanie się wypowiedzenie, warto sprawdzić, czy wszystko zostało dokonane zgodnie z kodeksem pracy.

prawo - portret

Autor: Arek Olek
Źródło: http://www.flickr.com

Zadbaj o własne prawa!

W wypadku, jeśli zachodzi rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę, pracownik powinien skontrolować czy zostały zachowane jego przywileje. Kodeks pracy dokładnie mówi, jak musi postępować pracodawca. Pracownik powinien otrzymać takie wypowiedzenie w postaci pisemnej. W wypowiedzeniu należy zawrzeć informacje o powodach wypowiedzenia, jak również o zachowanym czasie wypowiedzenia.

Odpowiada Ci taki tekst? To ekstra, sprawdź stronę pod tym adresem. Zobaczysz tam większą ilość informacji na zbliżony temat.

W przypadku jeśli pracodawca nie przypilnuje właściwej formy wypowiedzenia, zwolniony może wystąpić do sądu. Pracodawca powinien również pamiętać, że w nie każdej sytuacji ma prawo zwolnić pracownika.

prawo - landszaft

Autor: Centrum Cyfrowe
Źródło: http://www.flickr.com

Co niesie zwolnienie (zobacz zwolnienie lekarskie ile płatne) dyscyplinarne?

fotografia - usługi

Autor: Daniel Kruczynski
Źródło: http://www.flickr.com

W szczególnych przypadkach pracodawca ma prawo zwolnić pracownika na podstawie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Ten model wypowiedzenia częściej określa się zwolnieniem dyscyplinarnym. Do takiej sytuacji może dochodzić w wypadku, kiedy zatrudniony dopuszcza się uchybień w czasie wykonywania obowiązków, traci upoważnienia do realizacji powierzonych zadań, jak także wtedy, gdy popełni przestępstwo związane z pracą. W tym określonym przypadku zatrudniający posiada prawo do zwolnienia ze skutkiem natychmiastowym.

Warto znać swoje prawa, aby wiedzieć, jakie posiada się przywileje w miejscu zatrudnienia. Kodeks pracy został stworzony, by chronić w równym stopniu pracodawców, jak i pracowników.